Stefan Eldevall

Våran stjärnrockgitarrist, heltidsarbetande under många år med flera kända artister i Danmark innan han kom till oss på AdamMusikSchool både som lärare och rektor. Framtida bibliotekare eftersom Stefan studerar nu hårt med detta.