Derry Davey

Derry är en pianist skolad inom jazz, rock och pop genren. Har stor erfarenhet och rutin inom musikerlivet då han musicerat på många olika platser runtom i landet. Avslutar i år sina studier till piano- och musiklärare på Musikhögskolan i Malmö. Har varit lärare på ADAM Music School i 2 år.