Olle Dernevik

Olle liksom alla i Malmö skolade trummisar visar en bländande teknik och frasering. Hos oss på AMS sedan 5 å.r